نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به عنوان یک رویداد بزرگ فرهنگی از جهات مختلف علمی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی دارای اهمیت بسیار ویژه ای است . این نمایشگاه هر سال در فصل بهار در میانه اردیبهشت ماه توسط مؤسسه نمایشگاه‌ های فرهنگی ایران به عنوان مجری ، با هدف ارتقاء فرهنگ مطالعه کشور در تهران برگزار می گردد .

ادامه مطلب