16%

کاربردهای بوتولینیوم در جوان سازی صورت

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال

16%

فوریت های دندانپزشکی در بارداری

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال

16%

نگارش پژوهش در دندانپزشکی

۱,۴۲۸,۰۰۰ ریال

16%

درمان ارتودنسی الاینر(فصول برگزیده)

۱,۸۴۸,۰۰۰ ریال

16%

دندانپزشکی ترمیمی دیجیتال(فصول برگزیده)

۱,۶۶۳,۲۰۰ ریال

10%

Little and Falace’s Dental Management of the Medically Compromised Patient 2023

۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال

10%

Oral and Maxillofacial Pathology(NEVILLE) 2023

۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

16%

عوارض پیچیده ایمپلنت های دندانی

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال

16%

بیماری های دهان برکت 2021 جلد دوم رنگی

۱۰,۷۵۲,۰۰۰ ریال

16%

بیماری های دهان برکت 2021 جلد دوم سیاه و سفید

۷,۸۹۶,۰۰۰ ریال

16%

اطلس طرح های درمانی در ایمپلنت

۸,۲۳۲,۰۰۰ ریال

10%

Essentials of Dental Assisting 7e 2022

۷,۰۲۰,۰۰۰ ریال

10%

Principles and Practice of Laser Dentistry 3e 2023

۶,۳۹۰,۰۰۰ ریال

10%

Endodontics Review 2e 2022

۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال