دانشجویان عزیز و دندان پزشکان گرامی،

ما در شایان نمودار و آوید مصمم هستیم تا در جهت رفع دغدغه ها، نیاز ها، و مشکلات آموزشی شما کوشا باشیم.

به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا این مطلب را صادقانه با شما در میان بگذاریم تا با کمک خودتان ، در ابتدا موانع موجود را شناسایی و در نهایت برای رفع آنها راهکار مناسب را پیدا کنیم.

لطفا دغدغه‌ها و نیازهای خود و یا هرگونه نقدی که بر عملکرد ما دارید را با بیانی صریح و شفاف در فرم زیر وارد نموده و در این راه یاریگر ما و سایر دوستان باشید.

باسپاس

انتشارات شایان نمودار

آکادمی علوم دندان‌پزشکی آوید

در صورت تمایل مشخصات خود را وارد نموده تا اگر ابهام یا پرسشی وجود داشت بتوانیم با شما در ارتباط باشیم.