قیمت اصلی ۳۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳۴,۷۸۵,۰۰۰ ریال است.

MOSBY’S DENTAL DRUG REFERENCE 2022 Thirteenth Edition

این کتاب بصورت دو جلدی ارایه می گردد

بازدید های آخر شما