۶۳,۸۷۲,۰۰۰ ریال

ناموجود

پکیج CDR و DDQ

این پکیج شامل موارد زیر می باشد(برای مشاهده اطلاعات هر کتاب، روی عنوان کتاب کلیک نمایید)

 1. CDR دندانپزشکی کودکان مک دونالد ۲۰۱۶ 
 2. CDR پاتولوژی نویل ۲۰۱۶
 3. CDR درمان پروتزی بیماران بی دندان زارب(بوچر) ۲۰۱۳
 4. CDR پروتز ثابت شیلینبرگ ۲۰۱۲
 5. CDR اورژانسهای پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد ۲۰۱۵
 6. CDR اصول دندانپزشکی ترمیمی شوارتز ۲۰۱۳
 7. CDR علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی ۲۰۱۹
 8. CDR پروتز پارسیل مک کراکن 2016
 9. CDR تدابیر دندانپزشکی در بیماران سیستمیک فالاس ۲۰۱۸ 
 10. CDRبی حسی موضعی مالامد 2020
 11. CDR دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی (پینکهام) نواک
 12. CDR مسیرهای پالپ 2021 
 13. CDR بیماری های دهان، فک و صورت برکت 2021″جلد اول”
 14. CDR ارتودنسی معاصر پروفیت 2019
 15. CDR اصول و مبانی رادیولوژی دهان، فک و صورت وایت فارو 2019
 16. CDR & DDQ مواد دندانی ترمیمی کریگ ۲۰۱۹ 
 17. CDR اصول و درمان اندودانتیکس ترابی نژاد 2021
 18. CDR جراحی نوین دهان، فک و صورت پیترسون “هاپ” 2019
 19. CDR پریودنتولوژی بالینی کارانزا ۲۰۱۹ 
 20. HORIZON آمادگی برای زبان انگلیسی آزمون دستیاری دندانپزشکی
 21. DDQ اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد ۲۰۱۵
 22. DDQ تدابیر دندانپزشکی در بیماران سیستمیک فالاس 2018
 23. DDQ رادیولوژی دهان، فک و صورت وایت فارو ۲۰۱۹
 24. DDQ پریودنتولوژی بالینی کارانزا 2019
 25. DDQ بی حسی موضعی مالامد 2020
 26. DDQ جراحی نوین دهان، فک و صورت پیترسون (هاپ) 2019 
 27. DDQ دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی (پینکهام) نواک 2019 
 28. DDQ علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی 2019
 29. DDQ پروتز پارسیل مک کراکن 2016
 30. DDQ ارتودنسی معاصر پروفیت ۲۰۱۹
 31. DDQ اصول و درمان اندودانتیکس ترابی نژاد 2021
 32. DDQ دندانپزشکی کودک و نوجوان مک دونالد 2022
 33. DDQ درمان پروتزی بیماران بی دندان زارب (بوچر) ۲۰۱۳
 34. DDQ زبان
 35. DDQ پروتز ثابت شیلینبرگ ۲۰۱۲
 36. مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره بیست و هفتم (تیر ۱۳۹۲)
 37. مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره بیست و هشتم (تیر ۱۳۹۳)
 38. مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره بیست و نهم (خرداد ۱۳۹۴)
 39. مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره سی ام (مرداد ۱۳۹۵)
 40. مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره سی و یکم (تیر ۱۳۹۶)
 41. مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره سی و دوم (تیر ۱۳۹۷)
بازدید های آخر شما