قیمت اصلی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۳۴۴,۰۰۰ ریال است.

مهندسی جذب بیمار در مراکز دندانپزشکی

سخن مؤلف
امروزه به دلیل تغییر سبک زندگی آدمها، و عدم رعایت بهداشت درمانهای دندانپزشکی هر روزه بیشتر از قبل بعنوان یک نیاز اساسی وارد زندگی انسان ها شده اند. علاوه بر آن خدمات زیبایی دندانپزشکی هم جایگاه خاصی در ذهن خیلی از انسانها پدید آورده است. اما یک چالش بزرگ برای دندانپزشکان هم رخ داده و آن هم کم شدن سهم بازار بدلیل افزایش فارغ التحصیلان رشته های مختلف دندانپزشکی است. در سالهای خیلی گذشته چنین رقابتی وجود نداشت و امروزه بازار از “رقابتی” به بازار به “شدت رقابتی” مبدل شده است و همین امر باعث میشود تلاش برای افزایش سهم بازار بشدت طاقت فرسا شود. یک دندانپزشک در دوران تحصل و طرح خود مباحث مدیریت مطب و توسعه بازار را نمیگذراند و همین امر باعث شده که کارگاه هایی با موضوع مدیریت مطب و یا بیزینس کوچینگ در مراکز دندانپزشکی بعنوان یک مکمل، جایگاه خود را پیدا کند. این کتاب چکیده جلسات مشاوره و کوچینگ و همچنین کارگاهها و سمینارهای نویسنده است که سعی شده مطالب در عین سادگی بصورت کاربردی و عملیاتی بیان شوند.

لطفاً به این موضوع دقت کنید:
موضوع این کتاب توسعه کسب و کار دندانپزشکی است و اگر مثالی از درمان دندانپزشکی در کتاب است، فقط برای شفافتر کردن اصل موضوع است و دندانپزشک برای استفاده از تکنیکهای بازاریابی این کتاب مختار است هرگونه که تمایل دارد گام بردارد.

بازدید های آخر شما