۱,۶۶۳,۲۰۰ ریال

رادیوگرافی در مطب دندانپزشکی

رادیوگرافی در مطب دندانپزشکی

دکتر الهیار نزادی نیاسر (متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت)
دکتر محمد عبدالحسینی (دندانپزشک، کارشناس رادیولوژی)

بازدید های آخر شما