۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بسته آموزشی بیماری های دهان (برکت 2021 و فالاس 2018 همراه فیلم تدریس)

کتاب تمام رنگی همراه با 30 ساعت فیلم تدریس

فیلم های تدریس آوید بر روی اپلیکیشن فعال می شود. این اپلیکیشن قابلیت اجرا در سیستم عامل های ویندوز، مک و اندروید را دارد(به انتخاب داوطلب).

بازدید های آخر شما