۸,۲۳۲,۰۰۰ ریال

جراحی دهان، فک و صورت پیترسون (هاپ) – 2019 همراه با فیلم آموزشی

ویراستاران علمی :

دکتر علیرضا جهانگیر نیا
دکتر پویا باقری
دکتر پارسا بهنیا
دکتر طناز پورلک

زیر نظر :

علیرضا جهانگیرنیا
دکتر سید امید کیهان

بازدید های آخر شما