قیمت اصلی ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۷۰۴,۰۰۰ ریال است.

جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 – جلد دوم

جلددوم

اختلالات تمپورومندیبولار
ویرایش سوم
ترجمه: دکتر فرزین انصاری پور
دستیار تخصصی جراحی دهان، فک و صورت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بازدید های آخر شما