قیمت اصلی ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۲,۴۳۲,۰۰۰ ریال است.

تدابیر دندانپزشکی در بیماران سیستمیک (فالاس 2018)

LITTLE AND FALACE’S

Dental Management Of The Medically Compromised Patient

سرپرست مترجمین :  دکتر نفیسه زراعتی

زیر نظر : دکتر ارغوان تنکابنی (استادیار بیماری های دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران)

بازدید های آخر شما