۱۲,۴۳۲,۰۰۰ ریال

ایمپلنت دندانی میش 2021 جلد سوم

زیر نظر: دکتر رضا شریفی

سرپرست مترجمین: دکتر رضا امیرزرگر

باهمکاری: دکتر محمدعلی آسایش، دکتر سجاد بابایی، دکتر گلاره صعوه، دکتر نگار کانونی ثابت، دکتر زهرا علیزاده طبری، دکتر مینا طاهری، دکتر فرنوش رزم ارا، دکتر نیما دهقانی، دکتر طاهره پادگانه، دکتر لقمان ابراهیمی، دکتر شکوفه رئیسیان

بازدید های آخر شما