در حال نمایش 4 نتیجه

The Art And Science Of Contemporary Surgical Endodontics

قیمت اصلی ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۴۸۰,۰۰۰ ریال است.

۳D Imaging in Endodontics: A New Era in Diagnosis and Treatment

قیمت اصلی ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۴۲۰,۰۰۰ ریال است.

Mineral Trioxide Aggregate Properties and Clinical Applications

قیمت اصلی ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۴۸۰,۰۰۰ ریال است.

Problem Solving in Endodontics Prevention, Identification, and Management

قیمت اصلی ۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷,۹۲۰,۰۰۰ ریال است.