30%

جراحی هدایت شونده در ایمپلنتولوژی

۱,۵۴۰,۰۰۰ ریال

50%

طراحی لبخند

۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

30%

جراحی، دهان و فک و صورت فونسکا 2018 – جلد سوم

۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال

30%

جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 – جلد دوم

۲,۳۸۰,۰۰۰ ریال

30%

جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 – جلد 1

۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال

30%

درمان جراحی شکستگی های فک و صورت 2019

۲,۶۶۰,۰۰۰ ریال

35%

جراحی دهان، فک و صورت پیترسون (هاپ) – 2019

۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال

30%

The Art And Science Of Contemporary Surgical Endodontics

۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال

30%

برش ها و اپروچ های جراحی فک و صورت

۲,۶۶۰,۰۰۰ ریال

30%

بازسازی استخوان دهان، فک و صورت

۲,۲۴۰,۰۰۰ ریال

60%

خارج نمودن دندانهای روییده و نهفته

۲۵۶,۰۰۰ ریال

60%

گام به گام با میکروایمپلنت

۶۰۰,۰۰۰ ریال

35%

جراحی دهان فک و صورت فونسکا (جلد ۱)

۱۱۰,۵۰۰ ریال

70%

جراحی های پریو پلاستیک و استتیک ایمپلنت

۲,۹۴۰,۰۰۰ ریال

35%

جراحی دهان فک و صورت فونسکا (جلد ۳)

۱۸۲,۰۰۰ ریال

35%

جراحی دهان فک و صورت فونسکا (جلد ۲)

۱۴۹,۵۰۰ ریال

30%

جراحی های پیشرفته پیش از ایمپلنت (جلد ۲)

۳,۳۶۰,۰۰۰ ریال