دسته بندی محصولات
DDQ – منابع آزمون 1401 (1)
تازه های نشر (1)
تخفیف 10 درصد (3)
تخفیف 16 درصد (23)
کتاب های انگلیسی (1)
Endodontics (1)
کتاب های فارسی (30)
ارتودنسی (3)
CDR (3)
DDQ (2)
جراحی (29)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
ایمپلنت (6)
پریودنتولوژی (2)
لوح فشرده (CD-DVD) (5)
دسته بندی محصولات
DDQ - منابع آزمون 1401 (1)
تازه های نشر (1)
تخفیف 10 درصد (3)
تخفیف 16 درصد (23)
کتاب های انگلیسی (1)
Endodontics (1)
کتاب های فارسی (30)
ارتودنسی (3)
CDR (3)
DDQ (2)
جراحی (29)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
ایمپلنت (6)
پریودنتولوژی (2)
لوح فشرده (CD-DVD) (5)
16%

جراحی، دهان و فک و صورت فونسکا 2018 – جلد سوم

۱,۷۶۴,۰۰۰ ریال

16%

جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 – جلد دوم

۲,۱۸۴,۰۰۰ ریال

16%

جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 – جلد 1

۱,۶۶۳,۲۰۰ ریال

16%

درمان جراحی شکستگی های فک و صورت 2019

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال

16%

جراحی دهان، فک و صورت پیترسون (هاپ) – 2019

۴,۰۳۲,۰۰۰ ریال

10%

The Art And Science Of Contemporary Surgical Endodontics

۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال

16%

بازسازی استخوان دهان، فک و صورت

۲,۱۸۴,۰۰۰ ریال

16%

برش ها و اپروچ های جراحی فک و صورت

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال

16%

گام به گام با میکروایمپلنت

۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال

16%

خارج نمودن دندانهای روییده و نهفته

۵۳۷,۶۰۰ ریال

16%

جراحی دهان فک و صورت فونسکا (جلد ۱)

۱۴۲,۸۰۰ ریال

16%

جراحی دهان فک و صورت فونسکا (جلد ۲)

۱۹۳,۲۰۰ ریال

16%

جراحی دهان فک و صورت فونسکا (جلد ۳)

۲۳۵,۲۰۰ ریال

10%

جراحی های پریو پلاستیک و استتیک ایمپلنت

۸,۸۲۰,۰۰۰ ریال