16%

جراحی هدایت شونده در ایمپلنتولوژی

۱,۸۴۸,۰۰۰ ریال

16%

جراحی، دهان و فک و صورت فونسکا 2018 – جلد سوم

۳,۰۲۴,۰۰۰ ریال

16%

جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 – جلد دوم

۳,۸۶۴,۰۰۰ ریال

16%

جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 – جلد 1

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال

16%

درمان جراحی شکستگی های فک و صورت 2019

۴,۳۶۸,۰۰۰ ریال

10%

The Art And Science Of Contemporary Surgical Endodontics

۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال

16%

برش ها و اپروچ های جراحی فک و صورت

۴,۱۱۶,۰۰۰ ریال

16%

بازسازی استخوان دهان، فک و صورت

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال

20%

خارج نمودن دندانهای روییده و نهفته

۱,۵۸۴,۰۰۰ ریال

20%

گام به گام با میکروایمپلنت

۳,۸۴۰,۰۰۰ ریال

16%

جراحی دهان فک و صورت فونسکا (جلد ۱)

۱۴۲,۸۰۰ ریال

20%

جراحی های پریو پلاستیک و استتیک ایمپلنت

۲۰,۶۴۰,۰۰۰ ریال

16%

جراحی دهان فک و صورت فونسکا (جلد ۳)

۲۳۵,۲۰۰ ریال

16%

جراحی دهان فک و صورت فونسکا (جلد ۲)

۱۹۳,۲۰۰ ریال

16%

جراحی های پیشرفته پیش از ایمپلنت (جلد ۲)

۵,۷۱۲,۰۰۰ ریال