دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (6)
تخفیف 16 درصد (21)
کتاب های انگلیسی (1)
Endodontics (1)
کتاب های فارسی (32)
DPQ (1)
CDR (3)
DDQ (4)
کودک و نوجوان (1)
جراحی (1)
اندودنتیکس (32)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
DBQ (1)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (1)
لوح فشرده (CD-DVD) (5)
دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (6)
تخفیف 16 درصد (21)
کتاب های انگلیسی (1)
Endodontics (1)
کتاب های فارسی (32)
DPQ (1)
CDR (3)
DDQ (4)
کودک و نوجوان (1)
جراحی (1)
اندودنتیکس (32)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
DBQ (1)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (1)
لوح فشرده (CD-DVD) (5)
16%

معجزه اندو (پاکسازی و شکل دهی) – جلد 2

۸۲۳,۲۰۰ ریال

16%

معجزه اندو (تهیه حفره ی دسترسی) – جلد 1

۸۲۳,۲۰۰ ریال

16%

شکستگی عمودی ریشه در دندانپزشکی

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال

10%

The Art And Science Of Contemporary Surgical Endodontics

۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال

16%

ترومای دندانی

۸۲۳,۲۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۲
(سیاه و سفید)

۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۲
(رنگی)

۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۱
(سیاه و سفید)

۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۱
(رنگی)

۳,۱۳۲,۰۰۰ ریال

16%

سلول های بنیادی پالپ دندان

۴۰۳,۲۰۰ ریال

16%

سلولهای بنیادی در دندانپزشکی

۶۳۰,۰۰۰ ریال