در حال نمایش 19 نتیجه

معجزه اندو (پاکسازی و شکل دهی) – جلد 2

قیمت اصلی ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۶۶۳,۲۰۰ ریال است.

معجزه اندو (تهیه حفره ی دسترسی) – جلد 1

قیمت اصلی ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۶۶۳,۲۰۰ ریال است.

شکستگی عمودی ریشه در دندانپزشکی

قیمت اصلی ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۸۵۶,۰۰۰ ریال است.

The Art And Science Of Contemporary Surgical Endodontics

قیمت اصلی ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۴۸۰,۰۰۰ ریال است.

ترومای دندانی

قیمت اصلی ۳,۴۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۹۲۳,۲۰۰ ریال است.

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۲ (سیاه و سفید)

قیمت اصلی ۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۴۱۰,۰۰۰ ریال است.

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۲ (رنگی)

قیمت اصلی ۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۷۶۰,۰۰۰ ریال است.

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۱ (سیاه و سفید)

قیمت اصلی ۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۲۱۰,۰۰۰ ریال است.

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۱ (رنگی)

قیمت اصلی ۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۴۶۰,۰۰۰ ریال است.

سلول های بنیادی پالپ دندان

قیمت اصلی ۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۳۲۷,۲۰۰ ریال است.

محلولهای شستشوی کانال و داروهای داخل کانال

قیمت اصلی ۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۰۸۳,۲۰۰ ریال است.

مینرال تری اکسید اگریگیت ویژگی ها و کاربردهای بالینی (MTA)

قیمت اصلی ۴,۴۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۷۶۳,۲۰۰ ریال است.

CDR مسیرهای پالپ ۲۰۱۶ (چکیده مراجع دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۴۱۹,۲۰۰ ریال است.

سلولهای بنیادی در دندانپزشکی

قیمت اصلی ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۹۳۲,۰۰۰ ریال است.

DPQ اندودنتیکس (مجموعه سوالات ارتقا دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۳۴۴,۰۰۰ ریال است.

آماده سازی کانال ریشه با سیستم روتاری و رسیپروکال (همراه با DVD)

قیمت اصلی ۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۱۸۳,۲۰۰ ریال است.

ترمیم دندان های درمان ریشه شده (مبانی تکنیک های بالینی)

قیمت اصلی ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۰۴۸,۰۰۰ ریال است.

پروگنوز در اندودنتیکس

قیمت اصلی ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۵۲۸,۰۰۰ ریال است.

DBQ اندودنتیکس (مجموعه سوالات بورد دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۱۷۶,۰۰۰ ریال است.