طرح تعویض کتب قدیمی به مناسبت روز جهانی محیط زیست
دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (2)
تخفیف 16 درصد (6)
کتاب های فارسی (8)
ارتودنسی (2)
CDR (1)
DDQ (1)
جراحی (2)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
ایمپلنت (1)
پریودنتولوژی (2)
دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (2)
تخفیف 16 درصد (6)
کتاب های فارسی (8)
ارتودنسی (2)
CDR (1)
DDQ (1)
جراحی (2)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
ایمپلنت (1)
پریودنتولوژی (2)