اطلاعیه پیش فروش کتاب

CDR جراحی نوین دهان، فک و صورت پیترسون “هاپ” ۲۰۱۹ (چکیده مراجع دندانپزشکی)

  • ۳۰% تخفیف ویژه پیش فروش به مدت محدود
  • تحویل کتاب در هفته اول اسفند ماه صورت میگیرد
  • هزینه “ارسال پستی” کتاب رایگان می باشد

اطلاعیه پیش فروش کتاب

پیشگیری از عوارض در ایمپلنتولوژی
میش ۲۰۱۸ 

  • ۲۵% تخفیف ویژه پیش فروش به مدت محدود
  • تحویل کتاب در هفته اول اسفند ماه صورت میگیرد
  • هزینه “ارسال پستی” کتاب رایگان می باشد