طرح تعویض کتب قدیمی به مناسبت روز جهانی محیط زیست
دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (9)
کتاب های انگلیسی (9)
Adult (9)
دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (9)
کتاب های انگلیسی (9)
Adult (9)
10%

Handbook of Clinical Techniques in Pediatric Dentistry

۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال

10%

Primary Tooth Development in Infancy, A Text and Atlas

۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

10%

Pediatric Dentistry A Clinical Approach

۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال

10%

Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth

۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال

10%

Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence

۵,۲۲۰,۰۰۰ ریال

10%

Clinical Cases in Pediatric Dentistry

۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال

10%

Primary Preventive Dentistry

۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال

10%

Early Childhood Oral Health

۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال

10%

Mcdonald and Averys Dentistry for the Child and Adolesent

۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال