طرح تعویض کتب قدیمی به مناسبت روز جهانی محیط زیست
دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (2)
کتاب های انگلیسی (2)
Surgery (2)
دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (2)
کتاب های انگلیسی (2)
Surgery (2)
10%

(Oral & Maxillofacial Surgery 2018 (Vol 1

۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال

10%

(Oral & Maxillofacial Surgery 2018 (Vol 2

۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال