طرح تعویض کتب قدیمی به مناسبت روز جهانی محیط زیست
دسته بندی محصولات
CDR – منابع آزمون 1401 (1)
DDQ – منابع آزمون 1401 (1)
تخفیف 10 درصد (1)
تخفیف 16 درصد (20)
کتاب های فارسی (23)
DPQ (2)
CDR (4)
DDQ (3)
DBQ (1)
ایمپلنت (17)
پریودنتولوژی (23)
لوح فشرده (CD-DVD) (1)
محصولات پر فروش (2)
دسته بندی محصولات
CDR - منابع آزمون 1401 (1)
DDQ - منابع آزمون 1401 (1)
تخفیف 10 درصد (1)
تخفیف 16 درصد (20)
کتاب های فارسی (23)
DPQ (2)
CDR (4)
DDQ (3)
DBQ (1)
ایمپلنت (17)
پریودنتولوژی (23)
لوح فشرده (CD-DVD) (1)
محصولات پر فروش (2)
16%
10%

حل مسئله بالینی در پریودنتولوژی

۴,۱۴۰,۰۰۰ ریال

16%
40%

پریودنتولوژی لینده ۲۰۰۷ CD-PDF

۶۰,۰۰۰ ریال