طرح تعویض کتب قدیمی به مناسبت روز جهانی محیط زیست
دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (4)
تخفیف 16 درصد (3)
کتاب های فارسی (8)
CDR (1)
DDQ (2)
اندودنتیکس (8)
لوح فشرده (CD-DVD) (1)
دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (4)
تخفیف 16 درصد (3)
کتاب های فارسی (8)
CDR (1)
DDQ (2)
اندودنتیکس (8)
لوح فشرده (CD-DVD) (1)
10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۲
(رنگی)

۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۲
(سیاه و سفید)

۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۱
(رنگی)

۳,۱۳۲,۰۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۱
(سیاه و سفید)

۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال

40%

مسیرهای پالپ۲۰۱۱ CD-PDF

۶۰,۰۰۰ ریال