طرح تعویض کتب قدیمی به مناسبت روز جهانی محیط زیست
دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (1)
تخفیف 16 درصد (1)
کتاب های فارسی (2)
جراحی (1)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
ایمپلنت (1)
پریودنتولوژی (1)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (1)
دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (1)
تخفیف 16 درصد (1)
کتاب های فارسی (2)
جراحی (1)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
ایمپلنت (1)
پریودنتولوژی (1)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (1)
16%

اصول لیزر در دندانپزشکی

۲,۱۸۴,۰۰۰ ریال