رشته آسیب شناسی دهان و فک و صورت

 1. Oral and Maxillofacial Pathology. Neville. 4th edition. 2016
  کلیه فصول بجز فصول ۱ ، ۲ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۱۸ و ۱۹
 2. کلیه فصول کتاب مرجع دندانپزشکی آسیب شناسی دهان و فک و صورت

رشته ارتودانتیکس

 • Contemporary Orthodontics. William R.Proffit. 5th edition. 2013
  فقط فصول ۱ ، ۵ ، ۶ و ۷ و فصل ۲ از صفحه ۲۰ الی ۵۰
 • کلیه فصول کتاب مرجع دندانپزشکی ارتودانتیکس

رشته اندودانتیکس

 • Torabinejad M. Walton RE. Endodontics, Principle & Practices 5th edition.2015
  کلیه فصول
 • کلیه فصول کتاب مرجع دندانپزشکی اندودانتیکس

رشته بیماری‌های دهان و فک و صورت

 • Dental Management of the medically compromised patients. Little & Falace Miller Rhodus. 8th edition. 2013
  مباحث ملاحظات دندانپزشکی در فصول ۲، ۴، ۷، ۱۰‌، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵،‌ ۱۶، ۱۷، ۲۲ و ۲۳
 • کلیه فصول کتاب مرجع دندانپزشکی بیماری‌های دهان و فک و صورت

رشته پروتزهای دندانی

 • Fundemnetals of Fixed prosthodontic. Shilinburg HT.4th edition 2012
  کلیه فصول به جز فصول ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۷، ۲۸ و ۲۹
 • Mc Cracken’s Removable Partial Prosthodontics. Carr AB.12th edition. 2011
  کلیه فصول به جز فصول ۱، ۲، ۴، ۸، ۹، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۹، ۲۰، ۲۴ و ۲۵
 • Prosthodontic Treathment fo Edentulous Patients. Zarb J.13th edition. 2013
  کلیه فصول به جز فصول ۱، ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۲، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳
 • کلیه فصول کتاب مرجع دندانپزشکی پروتزهای دندانی

رشته پریودانتیکس

 • Clinical Periodontology. Caranza F.12th edition. 2015
  فصول ۱، ۳، ۷، ۲۳، ۲۵، ۲۹ و ۴۵
 • کلیه فصول کتاب مرجع دندانپزشکی پریودانتیکس

رشته جراحی دهان و فک و صورت

 • Contemporary Oral & Maxillofacial surgery. Peterson.6th edition. 2014
  کلیه فصول به غیر از فصول بی‌حسی، اورژانس‌های طبی و تروما
 • Medical Emergencies in the Dental office Malamed. 7th edition. 2015
  کلیه فصول
 • کلیه فصول کتاب مرجع دندانپزشکی جراحی دهان و فک و صورت

رشته دندانپزشکی ترمیمی

 • Craig’s Restorative Dental Materials. 13th edition. 2013
  فصول ۹ و ۱۰ (صفحه ۱۶۲ تا ۲۱۱)
 • Sturdevant’s Art & Science of Operative Dentistry. 6th edition. 2013
  فصل ۲ و ۳ (صفحه ۴۱ تا ۱۱۳)
 • Summit’s Fundamental of Operative Dentistry. A Contemporary Approach 4th edition
  فصول ۱۰ و ۱۱ (۲۴۹ تا ۳۱۶)
 • کلیه فصول کتاب مرجع دندانپزشکی ترمیمی

رشته دندانپزشکی کودکان

 • Dentistry for the child and Adolescent. McDonal. 9th edition. 2011
  فصول ۳، ۱۰، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۴ و ۲۷
 • کلیه فصول کتاب مرجع دندانپزشکی دندانپزشکی کودکان

رشته رادیولوژی دهان و فک و صورت

 • Oral Radiology, Principles and Interpretation. White and Pharoah. 7th edition.2014
  فصول ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵
 • کلیه فصول کتاب مرجع دندانپزشکی رادیولوژی دهان و فک و صورت

رشته سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی (جامعه نگر)

 • Essential Dental Public Health. Daly B. Batchelor P. Treasure ET. Watt RG. 3th
  فصول ۱، ۵، ۶، ۹، ۱۰
 • کلیه فصول کتاب مرجع دندانپزشکی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

رشته مواد دندانی

 • Applied dental materials . McCabe JF and Walls A.9th edition. 2008
  فصول ۶، ۷، ۸، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳،‌۲۴، ۲۵ و ۲۷
 • کلیه فصول کتاب مرجع دندانپزشکی مواد دندانی به غیر از فصول ۱، ۳، ۱۲، ۱۳، ۱۸ و ۱۹

رشته زبان انگلیسی

 • سوالات زبان عمومی در حد Upper Intermediate طراحی خواهد شد

دانلود لیست منابع آزمون جایابی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور  به فرمت فایل PDF

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید