در حال نمایش 10 نتیجه

جراحی دهان،فک و صورت فونسکا 2018 جلد هفتم (پاتولوژی)

قیمت اصلی ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۵۵۲,۰۰۰ ریال است.

جراحی دهان،فک و صورت فونسکا 2018 جلد ششم(جراحی شکاف و کرانیوفیشیال)

قیمت اصلی ۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۷۹۶,۰۰۰ ریال است.

جراحی، دهان و فک و صورت فونسکا 2018 جلد پنجم (جراحی ایمپلنت)

قیمت اصلی ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۵۵۲,۰۰۰ ریال است.

جراحی، دهان و فک و صورت فونسکا 2018 جلد چهارم (جراحی ارتوگناتیک)

قیمت اصلی ۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۳۷۶,۰۰۰ ریال است.

جراحی، دهان و فک و صورت فونسکا 2018 – جلد سوم

قیمت اصلی ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۵۲۸,۰۰۰ ریال است.

جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 – جلد دوم

قیمت اصلی ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۷۰۴,۰۰۰ ریال است.

جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 – جلد 1

قیمت اصلی ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۱۹۲,۰۰۰ ریال است.

درمان جراحی شکستگی های فک و صورت 2019

قیمت اصلی ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۷۱۲,۰۰۰ ریال است.

افزایش ابعاد استخوان در دندانپزشکی ایمپلنت 2019

قیمت اصلی ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۱۲۰,۰۰۰ ریال است.

پیوند استخوانی سینوس ۲۰۱۹ (ویرایش سوم)

قیمت اصلی ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۵۵۲,۰۰۰ ریال است.