دسته بندی محصولات
تازه های نشر (1)
تخفیف 10 درصد (3)
تخفیف 16 درصد (1)
کتاب های انگلیسی (1)
General & Other (1)
کتاب های فارسی (3)
جراحی (1)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (2)
دارویی (فرهنگ،دیکشنری) (1)
ایمپلنت (1)
دسته بندی محصولات
تازه های نشر (1)
تخفیف 10 درصد (3)
تخفیف 16 درصد (1)
کتاب های انگلیسی (1)
General & Other (1)
کتاب های فارسی (3)
جراحی (1)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (2)
دارویی (فرهنگ،دیکشنری) (1)
ایمپلنت (1)
10%

Oxford handbook of clinical dentistry 2020

۸,۵۵۰,۰۰۰ ریال

10%

خاطره ها، تجربه ها و نکته ها

۶۴۸,۰۰۰ ریال