دسته بندی محصولات
CDR – منابع آزمون 1401 (12)
DDQ – منابع آزمون 1401 (9)
بدون تخفیف (3)
تازه های نشر (2)
تخفیف 10 درصد (5)
تخفیف 16 درصد (81)
تخفیف 18 درصد (1)
کتاب های انگلیسی (2)
کتاب های فارسی (93)
ارتودنسی (7)
DPQ (4)
CDR (24)
DDQ (21)
کودک و نوجوان (4)
جراحی (13)
اندودنتیکس (10)
بیماری های دهان و تشخیص (8)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (20)
DBQ (5)
پاتولوژی (3)
پروتز (6)
دارویی (فرهنگ،دیکشنری) (2)
ایمپلنت (7)
پریودنتولوژی (4)
رادیولوژی (5)
مجموعه سوالات (3)
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی (2)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (10)
مواد دندانی (2)
محصولات پر فروش (7)
دسته بندی محصولات
CDR - منابع آزمون 1401 (12)
DDQ - منابع آزمون 1401 (9)
بدون تخفیف (3)
تازه های نشر (2)
تخفیف 10 درصد (5)
تخفیف 16 درصد (81)
تخفیف 18 درصد (1)
کتاب های انگلیسی (2)
کتاب های فارسی (93)
ارتودنسی (7)
DPQ (4)
CDR (24)
DDQ (21)
کودک و نوجوان (4)
جراحی (13)
اندودنتیکس (10)
بیماری های دهان و تشخیص (8)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (20)
DBQ (5)
پاتولوژی (3)
پروتز (6)
دارویی (فرهنگ،دیکشنری) (2)
ایمپلنت (7)
پریودنتولوژی (4)
رادیولوژی (5)
مجموعه سوالات (3)
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی (2)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (10)
مواد دندانی (2)
محصولات پر فروش (7)
16%

آنالیز سفالومتری در ارتودنسی

۸۲۳,۲۰۰ ریال

16%

راهنمای دندانپزشک درمورد ایمپلنتولوژی

۱,۰۰۸,۰۰۰ ریال

18%

پکیج دستیار دندانپزشک

۳,۵۷۵,۲۰۰ ریال

16%

CDR اینگل 2019 جلد دوم (چکیده مراجع دندانپزشکی)

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال

16%

CDR مسیرهای پالپ 2021 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

۱,۵۷۹,۲۰۰ ریال

16%

فوریت های پزشکی در دندانپزشکی

۲,۴۳۶,۰۰۰ ریال

10%

Active4

۶۷۵,۰۰۰ ریال

10%

Active3

۶۷۵,۰۰۰ ریال