16%

کاربردهای بوتولینیوم در جوان سازی صورت

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال

16%

فوریت های دندانپزشکی در بارداری

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال

16%

نگارش پژوهش در دندانپزشکی

۱,۴۲۸,۰۰۰ ریال

16%

درمان ارتودنسی الاینر(فصول برگزیده)

۱,۸۴۸,۰۰۰ ریال

16%

دندانپزشکی ترمیمی دیجیتال(فصول برگزیده)

۱,۶۶۳,۲۰۰ ریال

10%

بیماری های دهان و دندان

۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال

16%

English for the students of Dentistry(volume 2)

۱,۰۰۸,۰۰۰ ریال

16%

English for the students of Dentistry(volume 1)

۱,۰۰۸,۰۰۰ ریال

20%

آشنایی با ارتودنسی

۱,۵۸۴,۰۰۰ ریال

20%

سندرم های ناحیه سر و صورت

۱,۵۸۴,۰۰۰ ریال