قیمت اصلی ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۴۳۶,۰۰۰ ریال است.

DDQ پریودنتولوژی بالینی و ایمپلنتهای دندانی لینده ۲۰۱۵ (مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی)

بازدید های آخر شما