قیمت اصلی ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۱۹۲,۰۰۰ ریال است.

CDR پاتولوژی دهان فک و صورت نویل 2024 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

مقدمه
کتاب حاضر ترجمه فشرده کتاب آسیب شناسی دهان و فک و صورت نویل 2024 می باشد که جز پرمحتواترین منابع آسیب شناسی دهان بوده و چه از حیث تظاهرات کلینیکی و رادیوگرافی و چه نمای هیستوپاتولوژی بسیار غنی میباشد و جایگزینی در این حیطه به سختی می توان برای آن یافت. در این کتاب سعی براین بوده که مطالب ضروری در عین خلاصه بودن گنجانده شود و مطالعه آن به تمامی متقاضیان شرکت در آزمون دستیاری توصیه می شود.
دکتر ساعده عطارباشی مقدم
دانشیار بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بهار 1403

بازدید های آخر شما