۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مرور با تست پروتز پارسیل مک کراکن

کتاب تمام رنگی همراه با 9 ساعت فیلم تدریس است

فیلم های تدریس آوید بر روی اپلیکیشن فعال می شود. این اپلیکیشن قابلیت اجرا در سیستم عامل های ویندوز، مک و اندروید را دارد(به انتخاب داوطلب).

بازدید های آخر شما