قیمت اصلی ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۰۲۴,۰۰۰ ریال است.

مبانی دندانپزشکی ایمپلنت زیبایی

مقدمه
امروزه ايمپلنت های دندانی بيش از هر زمان ديگری بروی زيبايی و استتيك بيمار تمركز دارد و نه تنها باعث بهبود تعاملات اجتماعی ميشود بلكه به عزت نفس و اعتماد به نفس بيمار نيز كمك ميكند. در نتيجه انتظار ميرود كه درمانهای زيبايي ايمپلنتولوژی به بخش جدايی ناپذير دندانپزشكی مدرن تبديل شوند و به بهبود كيفيت زندگي كمك كنند.
ايمپلنتولوژی فرصتی منحصر به فرد برای همكاری و تعامل بين پزشكان ايجاد كرده است و اين امر توسط گروه های تحقيقاتي مختلف و كنفرانس و سمينارهای تخصصی كه تقريبا بصورت هفتگی در سراسر جهان برگزار ميشود، اثبات ميشود. رشد درمان های ايمپلنت تقريبا بر تمام جنبه های دندانپزشكي تاثير گذاشته است، از ساخت و توليد اجزاء و قطعات ايمپلنت تا استراتژی های بازاريابی و تامين مالی و فروش. اين موارد به نوبه خود به مفاهيم بارگزاری فوری ايمپلنت، طرح درمان های چالش برانگيز ايمپلنت، رويكردهای جراحی كم تهاجمی و درمان های زيبايی جديد منجر ميشوند. در نتيجه اكنون ميتوانيم از ايمپلنت های دندانی تحت پروتكلهای جراحی و بيومكانيك دقيق تری استفاده كنيم و به اين ترتيب به موفقيت های بالاتری در درمان دست يابيم.
به كارگيری روش های بالينی جراحی پلاستيك پريودنتال در دندانپزشكي مدرن ايمپلنت باعث ميشود تا بتوانيم بافت نرم و سخت طبيعي سالم اطراف ايمپلنت بدست آوريم و انرا حفظ و نگهداری كنيم ، بنابراين بايد از پيشگامان جراحی پلاستيك پريودنتال و قهرمانان ايمپلنتولوژی مدرن كه با زحمات و فعاليت های خود الهام بخش ما شدند، قدردانی كنيم.

بازدید های آخر شما