قیمت اصلی ۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۵۳۶,۰۰۰ ریال است.

فارماکولوژی نوین دندانپزشکی(به انضمام نسخه های پیشنهادی) ویرایش هشتم

همراه با ملاحظات داروئی در بیماران سیستمیک و اورژانس با توجیهات کاربرد بالینی داروها و مواد شیمیایی در دندانپزشکی

بازدید های آخر شما