قیمت اصلی ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۹۳۲,۰۰۰ ریال است.

سلولهای بنیادی در دندانپزشکی

بازدید های آخر شما