قیمت اصلی ۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۴۱۹,۲۰۰ ریال است.

راهنمای کلینیکی درمان بیماران در پروتز کامل

بازدید های آخر شما