قیمت اصلی ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۱۹۲,۰۰۰ ریال است.

جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 – جلد 1

جلد اول

بی حسی، بی هوشی و کنترل درد
ویرایش سوم
ترجمه: دکتر فرزین انصاری پور
دستیار تخصصی جراحی دهان، فک و صورت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بازدید های آخر شما