۹,۴۰۸,۰۰۰ ریال

ایمپلنت دندانی میش 2021 جلد اول رنگی

سرپرست مترجمین:دکتر علی بصیر، دکتر رضا امیرزرگر

باهمکاری:دکتر محمدعلی آسایش،دکتر سجاد بابایی،دکتر گلاره صعوه،دکتر نگار کانونی ثابت،دکتر زهرا علیزاده طبری،دکتر ابوالفضل فراهانی،دکتر لقمان ابراهیمی،دکتر فرنوش رزم آرا،دکتر نیما دهقانی،دکتر پوریا واحدی،دکتر شایان مومنی،دکتر طاهره پادگانه،دکتر مینا طاهری،دکتر مجتبی فتاحی نصب

بازدید های آخر شما