۴,۷۸۴,۰۰۰ ریال

اصول و درمان اندودانتیکس ترابی نژاد 2021 (چاپ سیاه و سفید)

مولفین : 

دکتر محمود ترابی نژاد
دکتر اشرف فوآد
دکتر شاهرخ شباهنگ

مترجمین:

دکتر عباسعلی خادمی
استاد گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و پژوهشکده علوم دندانپزشکی ترابی نژاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر مریم زارع جهرمی
دانشیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

دکتر پریسا رنجبریان
استادیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

ویراستار:
دکتر حمیدرضا همتی

استادیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی اصفهان

گروه مترجمین:

سیدعلی جعفریان محمدی ، محمدمصطفی آقامحسنی ، سجاد بابایی،  دکترسحرالسادات شریعتی نجف آبادی، مینا شکریان، دکتر شیوا شکریان

دکتر صدف محمودی، رضا ناظم

بازدید های آخر شما