قیمت اصلی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۳۴۴,۰۰۰ ریال است.

استفاده از میکروسکوپ جراحی در حوزه اندودنتیکس

با همکاری طیبه وحید دستجردی (کارشناس مترجمی زبان انگلیسی)

بازدید های آخر شما