قیمت اصلی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

آزمون های جامع آوید

شامل 3 آزمون شبیه سازی شده آزمون دستیاری دندانپزشکی

آزمون ها به صورت آنلاین برگزار می شوند.

تاریخ برگزاری آزمون ها:  بهار 1403

هر آزمون شامل 250 تست چهارگزینه ای می باشد

مدت زمان پاسخدهی به آزمون : 230 دقیقه

پشتیبانی آزمون : 0919062711

بازدید های آخر شما