در حال نمایش 24 نتیجه

Little and Falace’s Dental Management of the Medically Compromised Patient 2023

قیمت اصلی ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۳,۳۲۰,۰۰۰ ریال است.

Principles and Practice of Laser Dentistry 3e 2023

قیمت اصلی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال است.

Practical Techniques in Periodontics and Implant Dentistry 2023

قیمت اصلی ۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷,۸۳۰,۰۰۰ ریال است.

Aligner Orthodontics and Orofacial Orthopedics 2023

قیمت اصلی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال است.

Practical Early Orthodontic Treatment: A Case-Based Review 2023

قیمت اصلی ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۳,۳۲۰,۰۰۰ ریال است.

Essential Techniques of Alveolar Bone Augmentation in Implant Dentistry: A Surgical Manual 2e 2023

قیمت اصلی ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال است.

Dentofacial Orthopedics in the Growing Child: Understanding Craniofacial Growth 2023

قیمت اصلی ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال است.

Oxford Textbook of Anaesthesia for Oral and Maxillofacial Surgery 2e 2023

قیمت اصلی ۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷,۱۱۰,۰۰۰ ریال است.

Miller’s Basics of Anesthesia 8e 2023

قیمت اصلی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.

Cosmetic Facial Surgery 3e 2023

قیمت اصلی ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال است.

Atlas of Operative Oral and Maxillofacial Surgery 2e 2023

قیمت اصلی ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال است.

Care of Head and Neck Cancer Patients for Dental Hygienists and Dental Therapists 2023

قیمت اصلی ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال است.

Applied Pharmacology for the Dental Hygienist 9e 2023

قیمت اصلی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال است.

Artificial Intelligence in Dentistry 2023

قیمت اصلی ۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۰۳۰,۰۰۰ ریال است.

Netter Atlas of Human Anatomy: A Systems Approach 8e 2023

قیمت اصلی ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال است.

Resilience and Well-being for Dental Professionals 2023

قیمت اصلی ۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال است.

Tooth Wear: The Quintessential Challenge 2023

قیمت اصلی ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.

Practical Periodontics 2e 2023

قیمت اصلی ۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۳۷۰,۰۰۰ ریال است.

Bulk Fill Resin Composites in Dentistry: A Clinical Guide 2023

قیمت اصلی ۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۳۱۰,۰۰۰ ریال است.

Facial Deformities in Children: Thirteen Life Changing Operations 2023

قیمت اصلی ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۲۲۰,۰۰۰ ریال است.

Procedures in Cosmetic Dermatology: Botulinum Toxin 5e 2023

قیمت اصلی ۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال است.

Medical Emergencies in the Dental Office 8e 2023

قیمت اصلی ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال است.

Contemporary Fixed Prosthodontics 6e 2023

قیمت اصلی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.

Orthodontics Current Principles and Techniques 2023 Seventh Edition

قیمت اصلی ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال است.