در حال نمایش 4 نتیجه

Bioceramic Materials in Clinical Endodontics 2021

قیمت اصلی ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال است.

Dental Materials: Clinical Applications for Dental Assistants and Dental Hygienists 4e 2021

قیمت اصلی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال است.

Oral Biofilms and Modern Dental Materials: Advances Toward Bioactivity 2021

قیمت اصلی ۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۶۸۰,۰۰۰ ریال است.

Aesthetic Clinician’s Guide to Platelet Rich Plasma 2021

قیمت اصلی ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال است.