مرور با تست ترمیمی

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

16%

گامی دیگر در پیوند بافت سخت و نرم

۶,۱۳۲,۰۰۰ ریال

16%

آناتومی و مورفولوژی دندان 2019

۷,۳۹۲,۰۰۰ ریال

16%

دندانپزشکی میکروسکوپی یک راهنمای کاربردی

۱,۹۳۲,۰۰۰ ریال

16%

راهنمای دندانپزشک درمورد ایمپلنتولوژی

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال

16%

ترمیم با کامپوزیت های فلو

۴,۸۷۲,۰۰۰ ریال