دسته بندی محصولات
پکیج رزیدنتی (8)
تازه های نشر (5)
تخفیف 10 درصد (1)
تخفیف 16 درصد (7)
کتاب های فارسی (8)
DDQ (1)
اندودنتیکس (2)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (4)
ایمپلنت (3)
پریودنتولوژی (2)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (1)
دسته بندی محصولات
پکیج رزیدنتی (8)
تازه های نشر (5)
تخفیف 10 درصد (1)
تخفیف 16 درصد (7)
کتاب های فارسی (8)
DDQ (1)
اندودنتیکس (2)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (4)
ایمپلنت (3)
پریودنتولوژی (2)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (1)

مرور با تست ترمیمی

۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

16%

گامی دیگر در پیوند بافت سخت و نرم

۴,۳۶۸,۰۰۰ ریال

16%

آناتومی و مورفولوژی دندان 2019

۴,۰۳۲,۰۰۰ ریال

16%

دندانپزشکی میکروسکوپی یک راهنمای کاربردی

۱,۱۷۶,۰۰۰ ریال

16%

راهنمای دندانپزشک درمورد ایمپلنتولوژی

۱,۰۰۸,۰۰۰ ریال

16%

ترمیم با کامپوزیت های فلو

۳,۱۹۲,۰۰۰ ریال