دسته بندی محصولات
تازه های نشر (5)
تخفیف 10 درصد (1)
تخفیف 16 درصد (4)
کتاب های فارسی (5)
بیماری های دهان و تشخیص (3)
پریودنتولوژی (1)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (1)
دسته بندی محصولات
تازه های نشر (5)
تخفیف 10 درصد (1)
تخفیف 16 درصد (4)
کتاب های فارسی (5)
بیماری های دهان و تشخیص (3)
پریودنتولوژی (1)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (1)
16%

سیری در 30 سال

۴,۰۳۲,۰۰۰ ریال

16%

اطلس رنگی بیماری های شایع دهان

۴,۴۵۲,۰۰۰ ریال