دسته بندی محصولات
CDR – منابع آزمون 1401 (1)
DDQ – منابع آزمون 1401 (1)
تخفیف 10 درصد (2)
تخفیف 16 درصد (10)
کتاب های انگلیسی (2)
Periodontology (1)
Oral Medicine (1)
کتاب های فارسی (10)
DPQ (1)
CDR (2)
DDQ (1)
جراحی (4)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
پروتز (2)
ایمپلنت (2)
پریودنتولوژی (1)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (1)
دسته بندی محصولات
CDR - منابع آزمون 1401 (1)
DDQ - منابع آزمون 1401 (1)
تخفیف 10 درصد (2)
تخفیف 16 درصد (10)
کتاب های انگلیسی (2)
Periodontology (1)
Oral Medicine (1)
کتاب های فارسی (10)
DPQ (1)
CDR (2)
DDQ (1)
جراحی (4)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
پروتز (2)
ایمپلنت (2)
پریودنتولوژی (1)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (1)
10%

LINDHE’S Clinical Periodontology and Implant Dentistry 2022

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت تک دندان 2020

۲,۸۵۶,۰۰۰ ریال

10%

Burket’s Oral Medicine 2021

۱۲,۴۲۰,۰۰۰ ریال