در حال نمایش 12 نتیجه

جراحی دهان،فک و صورت فونسکا 2018 جلد هفتم (پاتولوژی)

قیمت اصلی ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۵۵۲,۰۰۰ ریال است.

DDQ بی حسی موضعی مالامد 2020 (مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۴۱۱,۲۰۰ ریال است.

DDQ اکلوژن فانکشنال از TMJ تا طرح لبخند داوسون 2007

قیمت اصلی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۳۴۴,۰۰۰ ریال است.

LINDHE’S Clinical Periodontology and Implant Dentistry 2022

قیمت اصلی ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال است.

اصول مقدماتی و کلینیکی تشخیص و درمان بیماری لثه

قیمت اصلی ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۳۵۲,۰۰۰ ریال است.

ایمپلنت تک دندان 2020

قیمت اصلی ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۷۱۲,۰۰۰ ریال است.

DPQ دندانپزشکی ترمیمی سوالات سال 93 تا 99(مجموعه سوالات ارتقاء دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال است.

Burket’s Oral Medicine 2021

قیمت اصلی ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال است.

CDRبی حسی موضعی مالامد 2020 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال است.

CDRپروتز ایمپلنت دندانی میش 2015 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۲۶۸,۰۰۰ ریال است.

جراحی دهان،فک و صورت فونسکا 2018 جلد ششم(جراحی شکاف و کرانیوفیشیال)

قیمت اصلی ۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۷۹۶,۰۰۰ ریال است.