دسته بندی محصولات
CDR – منابع آزمون 1401 (1)
DDQ – منابع آزمون 1401 (3)
تخفیف 10 درصد (1)
تخفیف 16 درصد (10)
کتاب های فارسی (11)
CDR (2)
DDQ (3)
کودک و نوجوان (1)
جراحی (2)
اندودنتیکس (2)
بیماری های دهان و تشخیص (1)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
پریودنتولوژی (2)
رادیولوژی (1)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (1)
محصولات پر فروش (2)
دسته بندی محصولات
CDR - منابع آزمون 1401 (1)
DDQ - منابع آزمون 1401 (3)
تخفیف 10 درصد (1)
تخفیف 16 درصد (10)
کتاب های فارسی (11)
CDR (2)
DDQ (3)
کودک و نوجوان (1)
جراحی (2)
اندودنتیکس (2)
بیماری های دهان و تشخیص (1)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
پریودنتولوژی (2)
رادیولوژی (1)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (1)
محصولات پر فروش (2)
10%

پرسلن لمینیت ونیر

۱۲,۴۲۰,۰۰۰ ریال

16%
16%

CDR اینگل 2019 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال

16%

معجزه اندو (تهیه حفره ی دسترسی) – جلد 1

۸۲۳,۲۰۰ ریال