16%

اطلس طرح های درمانی در ایمپلنت

۸,۲۳۲,۰۰۰ ریال

10%

کنترل عفونت در مراقبتهای اولیه دندانپزشکی

۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال

16%

English for the students of Dentistry(volume 2)

۲,۰۱۶,۰۰۰ ریال

16%

English for the students of Dentistry(volume 1)

۱,۸۴۸,۰۰۰ ریال