دسته بندی محصولات
بدون تخفیف (1)
پکیج رزیدنتی (2)
تخفیف 16 درصد (16)
کتاب های فارسی (17)
ارتودنسی (2)
DPQ (1)
CDR (2)
جراحی (1)
اندودنتیکس (3)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (6)
DBQ (2)
پاتولوژی (1)
پروتز (1)
ایمپلنت (3)
پریودنتولوژی (2)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (2)
دسته بندی محصولات
بدون تخفیف (1)
پکیج رزیدنتی (2)
تخفیف 16 درصد (16)
کتاب های فارسی (17)
ارتودنسی (2)
DPQ (1)
CDR (2)
جراحی (1)
اندودنتیکس (3)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (6)
DBQ (2)
پاتولوژی (1)
پروتز (1)
ایمپلنت (3)
پریودنتولوژی (2)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (2)
16%

پریودنتولوژی بالینی کارانزا 2019 جلد 3 (رنگی)

۶,۳۸۴,۰۰۰ ریال

16%

CDR اینگل 2019 جلد دوم (چکیده مراجع دندانپزشکی)

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال

16%

CDR مسیرهای پالپ 2021 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

۱,۵۷۹,۲۰۰ ریال

16%

فوریت های پزشکی در دندانپزشکی

۲,۴۳۶,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت دندانی میش 2021 جلد اول

۴,۷۰۴,۰۰۰ ریال

16%

صفر تا صد آزمون دستیاری دندانپزشکی

۷۳۹,۲۰۰ ریال

16%

اطلس رادیوگرافیک آناتومی و پاتولوژی دندانی

۲,۰۱۶,۰۰۰ ریال

16%

ارگونومیک در تجهیزات دندانپزشکی

۵۷۱,۲۰۰ ریال

16%

پروتز ایمپلنت (یک استراتژی مبتنی بر بیمار)

۶,۴۶۸,۰۰۰ ریال