دسته بندی محصولات
CDR – منابع آزمون 1401 (11)
DDQ – منابع آزمون 1401 (9)
بدون تخفیف (2)
تازه های نشر (2)
تخفیف 10 درصد (4)
تخفیف 16 درصد (69)
کتاب های انگلیسی (1)
کتاب های فارسی (77)
ارتودنسی (7)
DPQ (4)
CDR (23)
DDQ (17)
کودک و نوجوان (4)
جراحی (11)
اندودنتیکس (8)
بیماری های دهان و تشخیص (8)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (12)
DBQ (5)
پاتولوژی (2)
پروتز (6)
دارویی (فرهنگ،دیکشنری) (2)
ایمپلنت (4)
پریودنتولوژی (6)
رادیولوژی (5)
مجموعه سوالات (2)
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی (2)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (6)
مواد دندانی (2)
محصولات پر فروش (7)
دسته بندی محصولات
CDR - منابع آزمون 1401 (11)
DDQ - منابع آزمون 1401 (9)
بدون تخفیف (2)
تازه های نشر (2)
تخفیف 10 درصد (4)
تخفیف 16 درصد (69)
کتاب های انگلیسی (1)
کتاب های فارسی (77)
ارتودنسی (7)
DPQ (4)
CDR (23)
DDQ (17)
کودک و نوجوان (4)
جراحی (11)
اندودنتیکس (8)
بیماری های دهان و تشخیص (8)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (12)
DBQ (5)
پاتولوژی (2)
پروتز (6)
دارویی (فرهنگ،دیکشنری) (2)
ایمپلنت (4)
پریودنتولوژی (6)
رادیولوژی (5)
مجموعه سوالات (2)
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی (2)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (6)
مواد دندانی (2)
محصولات پر فروش (7)
16%

CDR اینگل 2019 جلد دوم (چکیده مراجع دندانپزشکی)

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال

16%

CDR مسیرهای پالپ 2021 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

۱,۵۷۹,۲۰۰ ریال

10%

FOCUS ON VOCABULARY2

۱,۱۷۰,۰۰۰ ریال

16%

صفر تا صد آزمون دستیاری دندانپزشکی

۷۳۹,۲۰۰ ریال

16%

اطلس رادیوگرافیک آناتومی و پاتولوژی دندانی

۲,۰۱۶,۰۰۰ ریال