دسته بندی محصولات
بدون تخفیف (2)
پکیج رزیدنتی (25)
تازه های نشر (26)
تخفیف 10 درصد (34)
تخفیف 16 درصد (56)
کتاب های انگلیسی (16)
Dental material, Esthetic (3)
Orthodontics (1)
Periodontology (1)
Surgery (1)
Adult (2)
Endodontics (1)
Implant (1)
Oral Medicine (1)
General & Other (4)
کتاب های فارسی (77)
ارتودنسی (12)
کودک و نوجوان (7)
جراحی (16)
اندودنتیکس (5)
بیماری های دهان و تشخیص (2)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (13)
پروتز (2)
دارویی (فرهنگ،دیکشنری) (1)
ایمپلنت (15)
پریودنتولوژی (9)
مجموعه سوالات (1)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (10)
مواد دندانی (1)
محصولات پر فروش (1)
دسته بندی محصولات
بدون تخفیف (2)
پکیج رزیدنتی (25)
تازه های نشر (26)
تخفیف 10 درصد (34)
تخفیف 16 درصد (56)
کتاب های انگلیسی (16)
Dental material, Esthetic (3)
Orthodontics (1)
Periodontology (1)
Surgery (1)
Adult (2)
Endodontics (1)
Implant (1)
Oral Medicine (1)
General & Other (4)
کتاب های فارسی (77)
ارتودنسی (12)
کودک و نوجوان (7)
جراحی (16)
اندودنتیکس (5)
بیماری های دهان و تشخیص (2)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (13)
پروتز (2)
دارویی (فرهنگ،دیکشنری) (1)
ایمپلنت (15)
پریودنتولوژی (9)
مجموعه سوالات (1)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (10)
مواد دندانی (1)
محصولات پر فروش (1)
16%

ایمپلنت دندانی میش 2021 جلد دوم

۳,۵۲۸,۰۰۰ ریال

16%

آنالیز سفالومتری در ارتودنسی

۸۲۳,۲۰۰ ریال

مرور با تست ترمیمی

۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

10%

Principles and biomechanics of aligner treatment

۶,۸۴۰,۰۰۰ ریال

10%

Participarory research/capabilities and epistemic justice

۳,۴۲۰,۰۰۰ ریال

10%

Oxford handbook of clinical dentistry 2020

۵,۳۱۰,۰۰۰ ریال

10%

MOSBY’S DENTAL DRUG REFERENCE

۱۴,۵۳۵,۰۰۰ ریال

10%

modern operative dentistry

۷,۶۵۰,۰۰۰ ریال

10%

Digital identity management in formal education

۲,۳۰۴,۰۰۰ ریال

10%

Digital dental implantology from treatment planning to guided surgery

۲,۷۱۸,۰۰۰ ریال

10%

Atlas of pediatric oral and dental developmental anomalies

۱,۷۱۰,۰۰۰ ریال

16%

گامی دیگر در پیوند بافت سخت و نرم

۴,۳۶۸,۰۰۰ ریال

16%

آناتومی و مورفولوژی دندان 2019

۴,۰۳۲,۰۰۰ ریال

16%

دندانپزشکی میکروسکوپی یک راهنمای کاربردی

۱,۱۷۶,۰۰۰ ریال