در حال نمایش 6 نتیجه

Evidence-Based Periodontal and Peri-Implant Plastic Surgery

قیمت اصلی ۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۷۳۰,۰۰۰ ریال است.

Ultrasonic Periodontal Debridement

قیمت اصلی ۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۶۱۵,۰۰۰ ریال است.

Etiology and Pathogenesis of Periodontal Disease

قیمت اصلی ۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۳۷۰,۰۰۰ ریال است.

Atlas of Cosmetic and Reconstructive Periodontal Surgery

قیمت اصلی ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.

Practical Advanced Periodontal Surgery

قیمت اصلی ۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۳۱۰,۰۰۰ ریال است.

Practical Periodontal Plastic Surgery

قیمت اصلی ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال است.