دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (8)
تخفیف 16 درصد (1)
کتاب های انگلیسی (9)
Periodontology (8)
Adult (1)
دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (8)
تخفیف 16 درصد (1)
کتاب های انگلیسی (9)
Periodontology (8)
Adult (1)
10%

Evidence-Based Periodontal and Peri-Implant Plastic Surgery

۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال

10%

Ultrasonic Periodontal Debridement

۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال

10%

Fundamentals of Periodontal Instrumentation & Advanced Root Instrumentation

۲,۶۸۲,۰۰۰ ریال

10%

Etiology and Pathogenesis of Periodontal Disease

۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال

16%

Atlas of Cosmetic and Reconstructive Periodontal Surgery

۲,۴۳۶,۰۰۰ ریال

10%

Clinical Problem Solving in Periodontology and Implantology

۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال

10%

Practical Advanced Periodontal Surgery

۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال

10%

Practical Periodontal Plastic Surgery

۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال