در حال نمایش 7 نتیجه

Handbook of Clinical Techniques in Pediatric Dentistry

قیمت اصلی ۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۹۴۰,۰۰۰ ریال است.

Primary Tooth Development in Infancy, A Text and Atlas

قیمت اصلی ۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۶۴۰,۰۰۰ ریال است.

Pediatric Dentistry A Clinical Approach2017

قیمت اصلی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال است.

Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth

قیمت اصلی ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.

Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence

قیمت اصلی ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.

Primary Preventive Dentistry

قیمت اصلی ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.

Early Childhood Oral Health

قیمت اصلی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال است.